ΜΕΛΕΤΕΣ του Σαράντη Κρητικού

Όλες οι μελέτες δημοσιεύτηκαν στο ετήσιο Συμαϊκό περιοδικό "ΑΙΓΛΗ", προσφορά της εφημερίδας "η ΦΩΝΗ της ΣΥΜΗΣ".

ΚΟΚΚΙΜΗΔΗΣ
Γεωγραφική – Ιστορική – Περιγραφική Αναφορά στο Μοναστήρι του Αρχάγγελου Μιχαήλ του Κοκκιμήδη.

ΜΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Η σπηλιά στον κάβο του Άη-Νικόλα της Κεφαλής. Μια αποτύπωση και μελέτη μιας σπηλιάς, η οποία έχει την ιδιαιτερότητα να είναι επιχρισμένη εξ ολοκλήρου και να φέρει στα τοιχώματα σκαλισμένους σταυρούς.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗ-ΣΙΔΕΡΟ ΣΤΟ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΙΩΤΗ
Ένα άγνωστο χειρόγραφο από το Άγιο Όρος μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τα 2 μοναστήρια.

ΕΝΑ ΠΑΡΑΛΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Η έρευνα και μελέτη αυτή εξετάζει παράλιες λιμενικές εγκαταστάσεις των ελληνιστικών χρόνων σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Σύμης.

ΤΑ ΠΟΙΜΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ
Μία καταγραφή της ιδιόμορφης γλώσσας των βοσκών, των ονομασιών των κατσικιών, ανάλογα με τα χρώματα και τα σχήματα, καθώς επίσης και το "μαρκάρισμα" των ζώων.

ΣΥΜΑΪΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ
Κεραμική κάμινος στις Σάρπες. Μια έρευνα και μελέτη στην προχριστιανική κεραμική κάμινο των Σαρπών που παρήγαγε ως επί το πλείστον κεραμίδες Λακωνικού τύπου.

ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ
Έρευνα και μελέτη στις πέτρινες ιδιόρρυθμες υπαίθριες κατασκευές.